O obci

Bude doplněno.

K 1. 12. 2006 – 43 obyvatel.

Nejstarší občanka je ročník 1923, nejstarší občan 1950.

V obci bydlí 11 občanů do 18 let a 32 dospělých. Věkový průměr je 35,8 let.

© 2006-2007 Obec Chlum-Korouhvice, kontakt: e-mail.